Τρείς μόλις ημέρες μας χωρίσουν απο την Γέννηση Του.
              Απο τον ερχομό της Ζωής.