Σε 12 ημέρες έρχεται Ο Κύριος Μας που θυσίασε 
          την ζωή του για όλους μας.
          Η Γέννηση Του
          Η Ζωή