Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν απο τον ερχομό Του.
           Πριν απο την Γέννηση Του.
           Πριν απο την Γέννηση της ίδιας της Ζωής.