Σε λίγες ώρες η Γέννηση Του. 
              Η Γέννηση της Ζωής.
              Σήμερα χαρά μεγάλη.
              Σήμερα μόνο ευχές, πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα.