Μπορεί η κάθε Δευτέρα να είναι η αρχή μιας νέας εργάσιμης εβδομάδας όμως παρουσιάζει πάντα το δικό της ιδιαίτερο ενδιαφέρον.