ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Τέτοιες εικόνες ανατρέπουν τις σημερινές σύγχρονες γέφυρες!
           (Αλήθεια σήμερα καταλαβαίνει κάποιος, πηγαίνοντας στην Πελοπόννησο, πως πέρασε τον Ισθμό;)