Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣΑ Ξ Ι Ο Σ
    Εξελέγη σήμερα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο νέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Είναι ο μέχρι σήμερα  Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ο κ. Ευγένιος.
    Χαρμόσυνα ήχησαν πριν λίγο οι καμπάνες όχι μόνο στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, αλλά σε  ολόκληρη την Κρήτη.
    Ο κ. Ευγένιος τις επόμενες ώρες αναμένεται να φθάσει στην Κωνσταντινούπολη στο Φανάρι για την τέλεση μικρού και του μεγάλου μηνύματος.
    Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής. 
  «Συνῆλθε σήμερον, Τρίτην, 11ην τ.μ. Ἰανουαρίου 2022, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, ἐπί τῇ ἀναγνώσει τοῦ γράμματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, διά τοῦ ὁποίου ὑποβάλλει αὕτη εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τό ὑπ᾽ αὐτῆς καταρτισθέν Τριπρόσωπον διά τήν ἀνάδειξιν τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ἀδείᾳ καί προτροπῇ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, οἱ ἅγιοι συνοδικοί πάρεδροι μετέβησαν εἰς τόν πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν καί ψήφων κανονικῶν γενομένων τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἐξελέγη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὅστις καί ἀναμένεται εἰς Φανάριον διά τήν τέλεσιν κατά τήν τάξιν τοῦ Μικροῦ καί τοῦ Μεγάλου Μηνύματος».

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου