ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό; 
      Ωρα καλή στην πρύμνη σου...