ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
       Από το γραφείο μου, την γωνία μου…