ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
      Ο Λ Ο Ι  είναι  θ ρ ύ λ ο s !
      Π ρ ω τ α θ λ η τ ή s  και με διαφορά!
      Καλημέρα σας