ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Πού( )τιν, που στέκεσαι μπροστά Της  
      και προσκυνάς την Παναγία Μητέρα 
      Μας, τι απαντάς σ’αυτό το κοριτσάκι;