ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
     Αυτό έλεγες και ήθελες πάντοτε.
     Και αυτό κάνουμε…