ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
      Ένα κομμάτι τυρί φέτας (είναι δεν είναι μισό 
      κιλό!) σήμερα το αγόρασα 9,90 ευρώ!!
      Ούτε…δέκα ευρώ!
      Χαρισμένο εξαιρετικά…
      Καλημέρα σας.