ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Στις 9 νταν και για δύο ωρες, από τον     
      ΕΛΛΑΔΑ94,3FM, τα λέμε ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ   
      ΠΡΟΣΩΠΟ.