ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Μάρτιος. Λίγο πριν από την άνοιξη.