ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Η προσευχή ενός μικρού παιδιού.