ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
       Αυτή την «μάνα», «μαμά», «μητέρα» για μην την ματιάσετε…,