ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
      Φίλες και φίλοι, 
      Απο καρδιάς όμορφη Κυριακή και καλά κούλουμα.