Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για τις ευχές και την αγάπη σας! / Thank you all for your wishes and your continuous love and support!

#ThankYou #Marinakis #NameDay