ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Ράδιο αγάπη μου με μια πέννα.
      Ένα μικρόφωνο. Μια φωτογραφία 
      του 1969. Άλλη μια του 2016 και 
      μια τρίτη του 2022!
      Και συνεχίζουμε…
      Καλημέρα σας.