ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Δεν θέλω ουουουουουου!
      Το κοριτσάκι και χορευταρού είναι 
      και τα δίνει όλα! 
      Και ιδιαίτερα πολύ πολύ λογού είναι
      αλλά και ανιστόρητη!