ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Θέλω νεσα από την καρδιά μου να σας 
      ευχαριστήσω για την αγάπη σας. 
      Να σας ευχαριστήσω γιατί εσείς να την 
      αγάπη σας φέρατε στην πρώτη θέση της
      ενημέρωσης και σε ακροαματικότητα, την
      εκπομπή ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ