ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Πλησιάζουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα 
      στο Θείο δράμα, που θα σημάνει την
      Ανάσταση.