ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
       Με κατάνυξη και με δάκρυα στα μάτια 
       παρακολουθούμε όλοι γονυπετείς,