ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Του Αγίου Γεωργίου σήμερα. 
                 (Αγιορείτικη Εικόνα που μου 
                   έστειλε φίλος Ηγούμενος)