ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Επιτάφιος Θρήνος,
      Η Ζωή εν Τάφω.
      Καλή Ανάσταση