ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Ο ιστορικός Άγιος Νικόλαος του Μόλου στην 
      Πλατεία Διονυσίου Σολωμού στην 
      πανέμορφη Ζάκυνθο.