Γράφει ο π. Τιμοθεος 
         Με τον δημοσιγράφο και φίλο κ. Γιώργο Κοντονή 
         στα Γραφεία της Μητρόπολης Ν. Ιωνίας