ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
       Τότε, στο ελεύθερο Κανάλι της Ελλάδος!
       Πριν από 32 χρόνια, σαν σήμερα!