ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
     1970 ΕΡΤ ΕΡΑ 
     Πενήντα δυο (52) χρόνια πριν!
     Κυριακή απόγευμα στο συντονισμό των εννέα 
     ποδοσφαιρικών συναντήσεων με του τεχνικούς 
     μας, τους ρυθμιστές του ήχου Πετράκη και    
     Αποστολόπουλο.