ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους