ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Το χαμόγελο δείχνει πάντα, παντού και πάντοτε 
      την ταυτότητα σου.