ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
      Τι “παιχνίδια παίζει” πολλές φορές ο λαμπρός 
      Ελληνικός ήλιος! Με τον ίσκιο σου, δίνει άλλη 
      μορφή στο πρόσωπο σου και στα γεγονότα!