ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Μια εικόνα, οχι χίλιες λέξεις αλλά χιλιάδες!