ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Πάντα παντού και πάντοτε θα με…κυνηγά 
      μια Γαλήνη!