ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ 
Επιστροφή στο καλό Ραδιόφωνο.
Η ενημέρωση και το Σαββατοκύριακο απο τον 
Ellada 94,3 FM έχει ονοματεπώνυμο.
Και ακόμη κάτι έρχεται. Όπως παλιά.
Το καλό Ραδιόφωνο
Επιστροφή λοιπόν στο καλό Ραδιόφωνο 
Γιώργος Κοντονής