ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ 
     Απόψε με βουρκωμένα και με συγκίνηση θα παρακολουθήσουμε τα Δωδεξα Ευαγγελία, τον Μυστικό Δείπνο και την Αναπαράσταση της Σταύρωσης Του. Έχουμε ήδη μπει στην κορύφωση του Θείου Δράματος.
   «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν    
      γῆν κρεμάσας, Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν 
      περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.Ψευδῆ 
      πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν 
      οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ 
      ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.Ἥλοις 
      προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ 
      ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. 
      Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ.Δεῖξον 
      ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν..»

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου