ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
   «Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, 
     πού έδυ σου το κάλλος;
     Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, 
     πώς πάθος κατεδέξω;
     Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν 
     πρωί ελθούσαι»! 
                     Καλή Ανάσταση με ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
                     ΦΩΣ ΖΩΗΣ ΦΩΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου