Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο ΣΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
          «Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 
             Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, 
             πρὸς Σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν 
             ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ 
             Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν 
             με διάσωσον. ῾Υπεραγία Θεοτόκε, 
             σῶσον ἡμᾶς»
      Τούτες τις ημέρες και λίγο πριν από την μεγαλύτερη εορτή της Ορθοδοξίας, από την Κοίμηση της Παναγίας Μητέρας Μας, τελούνται σε όλες τις Εκκλησίες μας οι Παρακλητικοί Κανόνες. 
       Να προσθέσω πως «οι Παρακλητικοί Κανόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ακολουθίες παλαιότατες, οι οποίες ψάλλονται προς ίαση ψυχών και σωμάτων, καθώς μνημονεύονται κατά την ώρα της τελέσεως υπέρ υγείας τα ονόματα υπέρ των οποίων τελείται η ακολουθία»
      Να σημειώσω επίσης πως «οι Παρακλητικοί κανόνες της Παναγίας διακρίνονται σε Μικρό και Μεγάλο και ο μεν Μικρός Παρακλητικός Κανόνας αποτελεί έργο του Θεοφάνη υμνογράφου, ο οποίος φέρεται υπό το καλογερικό του όνομα Θεοστήρικτος• ο δε έτερος Παρακλητικός Κανόνας, ο αποκαλούμενος Μεγάλος, αποτελεί έργο του Θεόδωρου του Β’, χρονολογούμενος στα μέσα του ΙΓ ‘ αιώνα». 
       Οι Παρακλητικοί Κανόνες τελούνται από την 1η μέχρι και την 13η του μηνός Αυγούστου, εκτός από τα Σάββατα και την παραμονή της εορτής της Μεταμορφώσεως, στον Εσπερινό, μετά από το «Νῦν ἀπολύεις…» ψάλλονται εναλλάξ ο Μικρός και ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας, αρχίζοντας από τον Μικρόν. Τις Κυριακές ψάλλεται πάντοτε ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας άσχετα με τη σειρά.
   Χρόνια πολλά. 
   Με υγεία το Δεκαπενταύγουστο!
Γιώργος Κοντονής

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου