Συγχώνευση του ΙΓΜΕ με το ΕΚΠΑΑ

Υπογράφηκε στις 8 Νοεμβρίου από τους αρμόδιους  Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το νόμο 4002/2011 (άρθρ.66 παρ.1) η απόφαση συγχώνευσης του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (ΙΓΜΕ) και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).


Η εμπρόθεσμη έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τη συγχώνευση του ΙΓΜΕ, καθώς και άλλων οργανισμών, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας μας από το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.
Ο ενιαίος, πλέον, φορέας με την ονομασία Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) θα συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες των δύο οργανισμών, θα απορροφήσει πλήρως την επιστημονική και τεχνική τους εμπειρία, αλλά θα λειτουργήσει με σημαντικά λιγότερους πόρους, ως ΔΕΚΟ, μειώνοντας δραστικά το υφιστάμενο δημοσιονομικό κόστος σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου.
Ο ενιαίος  φορέας έχει στόχο να αποτελέσει μοχλό της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας την ευρύτερη περιβαλλοντική στρατηγική με την εφαρμοσμένη έρευνα σε τομείς κρίσιμους για την χάραξη πολιτικής με στόχο την προστασία και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Το ΕΚΠΑΑ, ως φορέας υποδοχής, θα εισφέρει το θεωρητικό  υπόβαθρο στην ανάπτυξη μιας πολύπλευρης  και συνεκτικής στρατηγικής αειφορίας, προωθώντας περιβαλλοντικές δράσεις, με τη συμμετοχή της κοινωνίας  των πολιτών.
Το ΙΓΜΕΜ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών) θα έχει την ευκαιρία, ως εσωτερικό ινστιτούτο του ενιαίου φορέα, να επικεντρωθεί σε ερευνητικό έργο και συνεργασίες με άλλους επιστήμονες κι επενδυτές και να καταστεί πρωτοπόρο στη γεωλογική έρευνα. Το νέο ινστιτούτο θα λειτουργήσει με σημαντικά λιγότερο προσωπικό από το υφιστάμενο.
Στο πλαίσιο  ενδυνάμωσης του Εθνικού Κέντρου  Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, θα εξεταστεί στο προσεχές μέλλον η  εισδοχή και άλλων φορέων έρευνας  και προώθησης κρίσιμων πεδίων περιβαλλοντικής πολιτικής.

πηγή:Ελληνική Κυβέρνηση

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου