Είναι αλήθεια τελικά όλα αυτά που λένε πως κάθε φωτογραφία παρουσιάζει μια ολόκληρη ζωή!
       Όταν μάλιστα οι φωτογραφίες αυτές έχουν και μια ιστορία τότε γίνονται πιο αληθινές και πιο ανθρώπινες!