Είναι γεγονός πως πιο παλιά ο βουλευτής είχε αξία! Και φυσικά όλοι παραδέχονται ότι εκείνη την εποχή ο βουλευτής ήξερε για τον ρόλο του! Γνώριζε τι πρέπει να κάνει. Και  ασφαλώς ποιες είναι οι θέσεις του!