Όπως έχω πει πολλές φορές οι φωτογραφίες εχουν  φ ω ν ή !
                        Και μάλιστα λένε πολλά!