Είναι αλήθεια.
           Οι φωτογραφίες…μιλάνε!
           Μιλάνε και μάλιστα λένε…πολλά!
           Ναι γράφουν ιστορία.