Ο διαιτητής δεν πρέπει να ειναη τιμωρός.
          Αντίθετα είναι παιδαγωγός 
          Και γιατί όχι ο άνθρωπος που πιστεύει στη 
          δικαιοσύνη!
          Άλλωστε διαιτητής σημαίνει κόβω το 
          καρπούζι στην μέση!
          Δικαιοσύνη.