ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΣΗΜΕΡΑ!
      Προσωπικά πιστεύω πως η γυναίκα τον, σε Ο Λ Α του Σ Ω Σ Τ Ο άνδρα, τον Τ Ι Μ Α  και τον Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ε Ι  καθημερινά! Και φυσικά δεν περιμένει την όποια Παγκόσμια Ημέρα. 
      Το ίδιο και ο άνδρας την γυναίκα.
      Χρόνια μας πολλά
Γιώργος Κοντονής