ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
    Κάνοντας ανασκόπηση του 2021 που φεύγει 
    βλέπουμε  ότι μας άφησε μόνο