Είμαστε στην ευθεία της Γέννησης Του
       Της Ζωής.
       Σε πέντε ημέρες έρχεται ο Κύριος Μας. Ο Ιησούς Χριστός.
       Η ελπίδα. Το αύριο.