Στην ζωή μου δεν θέλησα ποτέ τα πολλά. Και φυσικά μου δόθηκαν οι ευκαιρίες…
           Προτίμησα τα λίγα αλλά τίμια
           Η αξιοπρέπεια πάνω από όλα.