ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Τότε που η πολιτική είχε ακόμη αξία!